ABOUT US

LATEST NEWS AND ANNOUNCEMENT

ADVISORY

IKA-10 PAMBANSANG SEMINAR-TRAINING SA PAGMAMAPA NG PINAKAMAHUSAY NA PIYESA, ESTRATEHIYA, AT PAGTATAYA SA PAGTUTURO-PAGKATUTO NG MATATAG NA KURIKULUM

read more

ADVISORY

IKA-9 NA PANDAIGDIGANG HYFLEX SEMINAR-TRAINING NG SAMAHAN NG MGA GURO SA INTELEKTUWALISASYON NG FILIPINO

read more

ADVISORY

WEBINAR ON 5PS NG WIKA: ISANG ANDRAGOHIKONG PAGDALUMAT

read more

NOTICE OF MEETING

Child Online Protection Research of SEAMEO Innotech - Regional Center for Educational Innovation and Technology 

read more

ADVISORY

CALL FOR APPLICATIONS- SUSTAINABLE LEADERSHIP LEARNING FOR CLIMATE CHANGE & DISASTER RISK REDUCTION (SLL-CDRR) WITH EMDRCM OF AIM

read more

Drop us an Email or Call us Or you can Visit Us Personally.

Macabulos Drive,

Brgy. San Roque, Tarlac City, Tarlac

(045) 982 0345 | 982 0374