ATTENTION: Participants of the Seminar-Worksyap sa Makabagong Estratehiya sa Pagtuturo ng Filipino Alinsunod sa Kontekstwalisasyon at Lokalisasyon sa Pagkatuto at ang Paggawa ng Activity Worksheet sa Antas Sekondarya RE: ALL PARTICIPANTS OF THE SAID TRAINING ARE ADVISED TO COMPLETE THE ONLINE REGISTRATION FORM ON THIS LINK http://deped.in/registerfilipino ON OR BEFORE DECEMBER 13, 2017